Polityka prywatności – Ident sp. z o.o.

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 roku administratorem Państwa danych osobowych jest Ident sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogrody 14 lok. 1, 85-870 Bydgoszcz dalej zwane „Pensjonatem”.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku i dotyczy ochrony danych osobowych osób fizycznych, ich przetwarzania i przepływu.

Celem dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest usystematyzowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewniania swobodnego przepływu danych osobowych.

Za zgodą osoby, której dane dotyczą przetwarzamy je w celu odpowiedzi na pytania dotyczące rezerwacji. W praktyce wiąże się to przede wszystkim z możliwością kontaktu za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych w celu informowania Państwa o dostępnych terminach, odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnego pobytu. Dysponując Państwa danymi nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Artykuł 29 w.w. ustawy określa również okres w jakim jesteśmy zobligowani do przechowywania Państwa danych osobowych, który obecnie wynosi 20 lat.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów i umów zawartych w celach związanych wyłącznie z wykonywaniem na rzecz realizacji zleconej przez Państwa usługi.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania i aktualizacji jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zgodnie z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej określonymi w prawie polskim mogą Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez Klinikę Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w naszym Pensjonacie prosimy kontaktować się poprzez e-mail kontakt@cichepodlasie.pl lub na wyżej wskazany adres Pensjonatu.